Çalışma Alanlarımız

Şirketler

Şirketler, Kooperatifler vd. Tüzel kişiliklere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeleri sunulması

Eşya Hukuku

Eşya Hukuku (Tapu-Tescil-İptal, muvazaa, ecrimisil, ortaklığın giderilmesi, zilyetlik davaları)

Aile Hukuku

Aile Hukuku (Boşanma davası, tazminatlar, velayet, mal paylaşımı, aile konutu vb )

Tanıma ve Tenfiz Davası

Tanıma ve tenfiz davası (Yurtdışı mahkeme kararlarının Türkiye'de tanıtılması )

Sosyal Sigorta Hukuku

Sosyal Sigorta Hukuku (SGK Emeklilik Davaları, Çakışma Davaları, Kurum İşlemi İptali)

İdare hukuku

İdare hukuku (İptal ve tam yargı davaları, İmar Davaları, İdari Para Cezaları )

İş Hukuku

İş Hukuku (İşçi- işveren hakları, kıdem/ihbar tazminatı, İş Kazası, rücu davaları , işe İade)

Tazminat Davaları

Tazminat Davaları (Her Türlü maddi - manevi tazminat davaları, tazminat iptal davaları,)

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku (Ayıplı Mal, İade, Banka Kredi Sözleşmelerinden doğan davalar)

İcra-İflas Hukuku

İcra-İflas Hukuku (Alacak Tahsili, her türlü icra işlemi ve davası, menfi tespit)

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku (Çek, Senet , fatura, şirket işlemleri, kooperatifler hukuku, özel sigorta)

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku (Kira-tahliye, kefalet, kat karşılığı inşaat, eser, taşeronluk sözleşmeleri)

Fikri Hukuk

Fikri Hukuk (Haksız Rekabet, Ticaret Ünvanı, Fikir ve Sanat eserleri, Telif Hakları)

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku (Ceza Davaları, Savcılık ve Soruşturma ile Temyiz Aşaması)

Çeşitli Özel Hukuk

Çeşitli özel hukuk dosyalarında hesap ve hukukçu bilirkişilik, özel hakemlik görevleri

Şirketlerin Reorganizasyonu

Ticari Şirketlerin reorganizasyonu ve hukuki altyapılarının yenilenmesi işleri

Bireysel Başvurular

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerine bireysel başvuru

Tüm sorunlarınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz!